22 Лютого 2018, Четвер, 22:14
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області

Вул. Архітектора Паученка, 64/53, кім. 204, місто Кропивницький, 25006
Тел./факс (0522) 32-04-34      E-mail: kpnspp@ukr.netГоловна
· RSS
Меню сайту
Каталог
ПОТОЧНІ НОВИНИ [543]
Звіти про роботу Відділення [13]
Статті, виступи, інше [22]
Адреси Відділень НСПП [1]
Форма входу
Статистика

Календар свят України. Граматика української мови

 
Головна » 2014 » Жовтень » 29 » База даних конфліктогенних підприємств – як форма своєчасного реагування
16:39
База даних конфліктогенних підприємств – як форма своєчасного реагування

А. Коткова, завідувач сектора аналітично-інформаційної роботи

та прогнозування відділення НСПП в Кіровоградській області

К. Гордієнко, головний спеціаліст сектора аналітично-інформаційної

роботи та прогнозування відділення НСПП в Кіровоградській області

 

              База даних конфліктогенних підприємств – як форма своєчасного реагування

   Відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі – Відділення) в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами та доповненнями, відповідно до Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 09 червня 2009 року № 32, здійснює комплекс заходів, спрямованих на збір, вивчення, узагальнення та аналіз інформації про стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях Кіровоградської області (далі – підприємствах).

   З метою узагальнення результатів моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, на яких є передумови щодо дестабілізації стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у Відділенні створено базу даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності (далі – БДП).

   Конфліктогенними – є підприємства, на яких мають місце чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; невиконання вимог законодавства про працю.

   Робота по формуванню БДП ведеться спеціалістами Відділення постійно, послідовно та безперервно. При цьому можна визначити окремі її етапи. А саме:

   -   збір та вивчення інформації;

   -   первинний аналіз та обробка інформації;

   -   визначення підприємств, на яких мають місце конфліктогенні чинники;

   -   відстеження стану соціально-трудових відносин по визначеному колу підприємств (внесення їх до БДП; робота із сторонами соціально-трудових відносин в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); здійснення посередництва і примирення на підприємствах, де зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти)).

   БДП відображає реальну роботу Відділення в питаннях вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах, а також кількість виявлених у результаті моніторингових досліджень можливих випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та конфліктоутворюючих чинників, ефективність проведення спеціалістами Відділення рекомендаційно-роз’яснювальної роботи у трудових колективах таких підприємств.

   Основними принципами, на яких заснована робота Відділення щодо виявлення підприємств, які відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності є:

   - послідовність і системність;

   - постійність і безперервність;

   - об’єктивність і достовірність;

   - обґрунтованість;

   - принцип розвитку, який характеризує якісні зміни стану соціально-трудових явищ та відображає певний етап розвитку.

   Надійні джерела інформації є головним елементом у здійсненні моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах області, що забезпечує високу ефективність роботи з поліпшення трудових відносин, її результативність. Особливо важливим є питання постійного і оперативного обміну інформацією про стан соціально-трудових відносин на підприємствах області. Така співпраця дозволяє по-перше, своєчасно з необхідним ступенем достовірності спрогнозувати ускладнення стану соціально-трудових відносин, виявити чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин. По-друге, вжити вичерпних заходів з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів та поліпшення стану соціально-трудових відносин.

   Взаємодія Відділення з:
   - Департаментом соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації;
   - Федерацією профспілок Кіровоградської області;
   - Організацією роботодавців Кіровоградської області;
   - Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області, заснована на

   Угодах про співпрацю.

   Таким чином, взаємний обмін інформацією, проведення спільних заходів, нарад, семінарів набувають, в певній мірі, обов’язкового характеру, системності, посилюють відповідальність учасників процесу запобігання виникненню колективних трудових спорів.

   Вагомим джерелом отримання інформації є безпосередня участь спеціалістів Відділення у засіданнях консультативно-дорадчих органів: Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградської міської ради, Кіровської районної у м. Кіровограді ради, Ленінської районної у м. Кіровограді ради, Світловодської міської ради та районної державної адміністрації, що дає можливість оперативно відстежувати найбільш проблемні питання соціально-трудових відносин на підприємствах області.

   Дієву допомогу при виконанні основних завдань Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) у питаннях здійснення моніторингу та виявленні випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах області надають позаштатні інституції НСПП, зокрема: інформаційно-консультаційні центри, трудові арбітри та незалежні посередники НСПП.

   Отримана інформація щодо стану соціально-трудових відносин на підприємствах області детально досліджується та аналізується спеціалістами Відділення. З метою оперативного реагування на конфліктогенні чинники, Відділенням надсилаються інформаційні запити сторонам соціально-трудових відносин, проводяться обстеження проблемних підприємств; узгоджувальні зустрічі із сторонами соціального діалогу, з безпосереднім виїздом на підприємство, що дозволяє своєчасно виявити наявні чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин (при цьому Відділення керується Примірним переліком питань щодо здійснення моніторингу підприємств, установ, організацій, де ускладнення соціально-трудових відносин може призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 31.12.2009 р. № 90). За наявності достатніх підстав, а саме чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, конфліктогенні підприємства вносяться до БДП. Надалі Відділення вживає заходи для запобігання виникненню колективних трудових спорів, а у разі неможливості їх усунення – сприяє їх вирішенню у порядку визначеному Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Представникам сторін надаються систематичні консультації, роз’яснення та рекомендації, які сприяють стабілізації соціально-трудових відносин. Саме така організація діяльності Відділення забезпечує належне виконання завдань і функцій НСПП на стадії поліпшення трудових відносин і запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

   Так, у грудні 2012 року до БДП Відділення було внесено товариство з обмеженою відповідальністю «Єлисаветградська транспортна кампанія» м. Кіровограда (далі – ТОВ «ЄТК»), яке відзначилося підвищеним рівнем конфліктогенності, та на якому було виявлено чинник дестабілізації - заборгованість із виплати заробітної плати.

   З метою здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту) стан соціально-трудових відносин на ТОВ «ЄТК» було взято на облік наказом Відділення у січні 2013 року, у зв’язку із невиконання адміністрацією вимог законодавства про працю, а саме  утворенням заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємства.

   Через неврегульованість чинників дестабілізації виникли колективні трудові спори (конфлікти), які у вересні 2013 року розпорядженнями НСПП були зареєстровані на 5 структурних підрозділах (служби енергогосподарства, служби руху, транспортно-господарської служби, служби рухомого складу та служби безпеки) ТОВ «ЄТК».

   У травні 2014 року в результаті вжитих Відділенням заходів, наданих рекомендацій, залучення Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградської міської ради, чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин щодо заборгованості із заробітної плати на підприємстві було усунуто та знято з обліку.

   Разом з тим, слід зазначити, що на даний час Відділення продовжує сприяти виконанню вимог щодо своєчасної виплати заробітної плати та вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) на структурних підрозділах підприємства. Станом на 01.09.2014 року із 3 зареєстрованих вимог у кожному колективному трудовому спорі (конфлікті) залишилися невирішеними по 1 вимозі.

   Представникам сторін колективних трудових спорів (конфліктів) надаються необхідні роз’яснення та письмові рекомендації щодо подальшого здійснення примирних процедур та вжиття заходів, спрямованих на вирішення вимог найманих працівників та спорів.

   Упродовж 2011-2013 років та 8 місяців 2014 року в БДП Відділення перебувало 91 підприємство області, що відзначилися підвищеним рівнем конфліктогенності, на яких мали місце 95 чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин. Загальна чисельність працюючих на вищезазначених підприємствах становила 16501 найманих працівників.

   У результаті ускладнення стану соціально-трудових відносин 10 (або 10,9% від загальної кількості підприємств, що перебували в БДП Відділення) підприємств було взято на облік Відділення, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (ДП «Кіровоградський ремонтний завод, Кіровоградське УВП УТОС м. Кіровограда тощо), на 6 (або 6,6%) – зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти) (ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія», КП «Трест зеленого господарства», КП «Кіровоград-Універсал - 2005» м. Кіровограда тощо). Щодо решти підприємств (61,5%), то стан соціально-трудових відносин було врегульовано на початковій стадії. На даний час в БДП Відділення перебуває 19 підприємств, на яких мають місце 20 чинників дестабілізації.

    За формами власності підприємства, які перебували в БДП розподілилися  наступним чином:

   - державна – 12 (або 13,2%);

   - комунальна – 33 (або 36,3%);

   - приватна – 46 (або 50,5%).

   За видами економічної діяльності підприємства розподілилися таким чином:

   - промисловість:

   - переробна - 22 (або 24,1%);

   - добувна – 6 (або 6,6%);

   - постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 12 (або 13,2%);

   - водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 9 (або 9,9%);

   - будівництво – 15 (або 16,5%);

   - оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів та освіта – по 2 (або 2,2%);

   - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 11 (або 12,1%);

   - операції з нерухомим майном – 6 (або 6,6%);

   - охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 4 (або 4,4%);

   - державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування; інформація та телекомунікації – по 1 (або 1,1%).

   В розрізі територій Кіровоградської області підприємства, що відзначилися підвищеним рівнем конфліктогенності та перебували у БДП Відділення мали місце в:

   - м. Кіровограді – 61 (або 67,0 %);

   - м. Олександрії та м. Знам’янці – по 6 (або 6,6%);

   - м. Світловодську – 5 (або 5,5%);

   - м. Ульяновка та  смт Смоліне Маловисківського району – по 3 (або 3,3%);

   - м. Новоукраїнка, м. Гайворон, смт Петрове, Кіровоградському, Компаніївському, Голованівському та Долинському районах -  по 1 підприємству (або 1,1%).

   Основними чинниками дестабілізації стану соціально-трудових відносин на  підприємствах, які перебували в БДП Відділення  були:

   - невиконання адміністрацією вимог законодавства про працю (код 404), зокрема, з питань заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам - на 70 підприємствах (або 76,9%), отримання заробітної плати у розмірі менше мінімально встановленого законодавством розміру – на 15 (або 16,5%), заборгованість по відряджувальних, недонарахування коштів за викладання 2 і більше предметів – 1 (або 1,1%);

   - укладення або внесення змін до колективного договору, угоди (код 220) – на 5 підприємствах (або 5,5%).

   За період 2011-2013 років та 8 місяців 2014 року в БДП Відділення найбільш довготривало перебував стан соціально-трудових відносин, який мав місце на державному підприємстві галузі будівництва – ДП «Трест «Олександріярозрізобуд» м. Олександрія. Чинником дестабілізації є заборгованість із виплати заробітної плати. Підприємство неодноразово розглядалось на засіданні Кіровоградської обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Станом на 01.09.2014 року на підприємстві погашено 89,8% від загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати.

   Стан соціально-трудових відносин на підприємстві перебуває на обліку Відділення, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

   Таким чином, поетапна організація роботи Відділення забезпечує її системність та послідовність, належне виконання загально-соціальних функцій держави щодо посередництва у питаннях поліпшення стану соціально-трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями, сприяє своєчасному усуненню чинників дестабілізації трудових відносин, мінімізації ризиків щодо стихійного виникнення акцій соціального протесту, зменшення випадків виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). Це забезпечує досягнення мети діяльності – забезпечення належного соціального діалогу в сфері праці та соціальної стабільності – основи поступального соціально-економічного розвитку Кіровоградської області.

Категорія: Статті, виступи, інше | Переглядів: 87 | Додав: ВідділенняНСПП | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Copyright MyCorp © 2018
Календар
«  Жовтень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Пошук