22 Лютого 2018, Четвер, 22:28
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області

Вул. Архітектора Паученка, 64/53, кім. 204, місто Кропивницький, 25006
Тел./факс (0522) 32-04-34      E-mail: kpnspp@ukr.netГоловна
· RSS
Меню сайту
Каталог
ПОТОЧНІ НОВИНИ [543]
Звіти про роботу Відділення [13]
Статті, виступи, інше [22]
Адреси Відділень НСПП [1]
Форма входу
Статистика

Календар свят України. Граматика української мови

 
Головна » 2013 » Травень » 18 » Як захистити свої трудові права?
10:38
Як захистити свої трудові права?
Микола Рішняк, начальник відділення
НСПП в Кіровоградській області.
 
 
Як захистити свої трудові права?
 
 Саме на таке питання надав відповідь М. Рішняк, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області в ефірі телевізійного проекту «Лінія захисту» Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії.
Він акцентував увагу телеглядачів на тому, що 2013 рік проходить під знаком 15-річчя впровадження в Україні колективної форми захисту трудових прав та інтересів людей праці – 3 березня 1998 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», відповідно до якого 17 листопада 1998 року Президент України утворив Національну службу посередництва і примирення.
Далі М. Рішняк зазначив, що конституційними гарантіями захисту трудових прав є положення статей 43-46, 55, 57, 68 Конституції України. Так, відповідно до статті 55 Конституції України працівник, з метою захисту своїх трудових прав, порушених внаслідок дій чи бездіяльності роботодавця може звернутися до суду, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а після використання всіх національних засобів правового захисту до відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Більше того, відповідно до абзацу п’ятого статті 55 Конституції України працівник має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої трудові права і свободи від порушень і протиправних посягань.
А згідно із статтею 44 Конституції України працівники мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
М. Рішняк наголосив, що зазвичай проблема захисту трудових прав постає тоді, коли неправомірними діями або бездіяльністю роботодавця працівникові уже нанесено матеріальну та/або моральну шкоду та виникає необхідність припинення дій, що порушують трудові права, або відновлення правового становища яке існувало до такого порушення, а правовідносини між найманим працівником (працівниками) і роботодавцем набувають гострої соціальної форми.
Не рідко найманий працівник, окрема категорія найманих працівників, члени трудового колективу підприємства, установи або організації звертаються до тієї чи іншої форми захисту своїх трудових прав та інтересів зі спливом тривалого часу з моменту виявлення такого порушення.
Разом із тим, відповідно до статті 225 КЗпП України працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Аналогічний строк встановлено статтею 233 КЗпП України щодо звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду. А у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
Лише у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право на звернення із заявою до комісії по трудових спорах чи з позовом до відповідного суду про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.
М. Рішняк висловив думку, що в умовах неефективної та неякісної юридичної допомоги (що надається адвокатом чи іншим представником) проблема захисту трудових прав вимагає від працівників знання та неухильного додержання Конституції і законів України.
Щодо захисту трудових прав в суді він наголосив, що судова форма захисту суб’єктивних трудових прав і охоронюваних законом інтересів переобтяжена формальностями і є достатньо складною. Має місце певна закритість цієї форми захисту для громадського контролю. Недостатня прозорість діяльності судів та їх перевантаженість призводять до невиправданих і необґрунтованих зволікань з розглядом і вирішенням по суті трудових спорів. За таких обставин та неефективної системи виконання судових рішень рівень довіри до судів з боку суспільства невисокий.
Далі М. Рішняк звернув увагу на можливості захисту трудових прав шляхом звернення із заявою до комісії з трудових спорів, яка є досудовою формою врегулювання спорів.
Для цієї форми захисту характерним є те, що спір вирішується в межах підприємства де працює особа, трудові права якої порушено. Комісії з трудових спорів покликані примирити сторони до звернення до суду. Перевага цієї форми захисту трудових прав полягає у її простоті, зручності, незначній у порівнянні з судовою заформалізованості і, що є досить важливим – відсутністю матеріальних витрат, яких вимагає судова форма захисту.
Комісія з трудових спорів – це обраний загальними зборами (конференцією) орган, який утворюється на підприємстві чи його структурному підрозділі і складається не менше ніж на половину із найманих працівників.
Організаційно-технічне забезпечення комісії з трудових спорів здійснюється роботодавцем, наказом якого спеціально призначається на постійній основі працівник, частиною трудової функції якого є обслуговування діяльності цього органу.
Разом з тим, М. Рішняк зазначив, що на практиці комісії з трудових спорів не завжди утворюються на підприємствах із чисельністю найманих працівників 15 та більше чоловік. Не виключається і вплив роботодавця на характер рішень, що ухвалюються цим досудовим органом. Адже незважаючи на юридичну рівність сторін трудового договору треба пам’ятати все ж про певну соціально-економічну залежність найманого працівника від роботодавця, у тому числі і членів комісії з трудових спорів – працівників цього підприємства. Навіть за умови використання права відводу будь-якому з членів цього органу не може бути повністю гарантована об’єктивність, неупередженість і безсторонність ухвалених ним рішень.
Необхідний захист трудових прав працюючих гарантується державою саме наданням можливостей звернення до різних по формі і суті засобів захисту.
Поряд із виконанням завдання щодо розвантаження судів, альтернативні (позасудові) способи захисту трудових прав є дешевшими в матеріальному плані, менш формалізованими і спрощеними.
Саме до таких належить колективна форма захисту трудових прав, економічних і соціальних інтересів.
Право працівників на вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) визначено статтею 2 КЗпП України і реалізується у порядку визначеному Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон).
Про ефективність і велику суспільну значимість цієї форми захисту трудових прав свідчать такі факти.
Якщо у 1998 році – році ухвалення Верховною Радою України Закону страйк, як крайній засіб вирішення трудового спору застосували працівники 123 підприємств Кіровоградської області, у 1999 році – 27, 2005 – лише 3, то у 2012-2013 роках не відбулося жодного страйку і, все це – завдяки наполегливій праці колективу відділення НСПП в Кіровоградській області.
Характер застосування страйків свідчить про зростання правової культури сторін, що виражається у дотриманні процедури визначеної Законом. Кількість учасників колективних трудових спорів і підприємств на яких вони виникали упродовж 1998-2013 років щороку не була рівномірною. І все ж спостерігаються тенденції до зменшення чисельності учасників таких спорів.
За цей період у провадженні відділення НСПП в Кіровоградській області перебували 61 колективний трудовий спір, 58 із яких вирішено. При цьому 22394 учасникам спорів за сприянням Відділення було погашено 23,1 млн. грн. заробітної плати та вирішено інші вимоги (щодо умов праці та виробничого побуту, укладення, зміни і виконання колективного договору, невиконання вимог законодавства про працю). Такі результати сприяють зміцненню довіри найманих працівників до Національної служби посередництва і примирення, зростанню авторитету цього державного органу, усвідомленню того, що в Україні найманий працівник може розраховувати на правову допомогу держави у спрощеній, незаформалізованій формі. У людей таким чином з’являється віра в справедливу державу.
Сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) – це головний і найбільш відповідальний напрямок діяльності Відділення. Але йому передує досить кропітка, виважена і не менш відповідальна робота спрямована на поліпшення трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Варто зазначити, що за період з 1999 року по 2013 рік Відділенням вживалися заходи спрямовані на запобігання виникненню колективних трудових спорів у 171 випадках, що охоплювали 97267 працюючих. При цьому лише у 15 випадках виникли трудові спори. В результаті таких заходів було погашено 74,9 млн. грн. заборгованої заробітної плати.
А тепер уявіть, що всі ці учасники спорів і процесу запобігання звернулися б до суду. Це 119661 справа і така ж кількість судових засідань (біля 9,0 тисяч у рік лише у Кіровоградській області).
Переваги цієї форми захисту трудових прав очевидні.
По перше, до вирішення спору чи його запобігання Відділенням залучаються місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Федерація профспілок Кіровоградської області та обласна організація роботодавців, що додає вагомості самому процесу вирішення розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцем і забезпечує його результативність, посилює віру працівників у справедливість та довіру до влади.
Сам процес набуває широкої гласності, що є досить необхідним для забезпечення ефективного захисту трудових прав. Реалізується ініціатива працівників, вони долучаються до управління підприємством.
Разом із тим, М. Рішняк зауважив, що гарантією повноцінного та ефективного захисту є створена державою цілісна система, в якій кожна із зазначених форм посідає належне місце.
І на останок він звернув увагу на ще одну досить суттєву проблему.
Практика свідчить про непоодинокі випадки застосування роботодавцями так званої «трудової угоди», яка по суті є цивільно-правовим договором (підряду, з надання послуг, доручення тощо), який пов’язаний із працею і фактично приховує трудовий договір та створює для підприємця ряд переваг економічного та організаційно-правового характеру. При цьому працівники зазнають суттєвого утиску своїх трудових прав та їх гарантій, тому що трудові відносини, на які поширюється законодавство про працю, не виникають. А тому і всі висвітлені форми захисту трудових прав не можуть бути застосовані. Треба пам’ятати, що за ч.1 статті 9 ЦК України положення Цивільного Кодексу застосовуються до врегулювання трудових відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. А відповідно до статті 235 ЦК України правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого (у даному випадку трудового договору), який вони насправді вчинили, є удаваним. І, якщо це буде встановлено, відносини сторін регулюються за правилами щодо правочину, який вони насправді вчинили, тобто законодавством про працю.
Таким чином, можна зробити висновок, що гарантією ефективного захисту трудових прав громадян є:
по-перше, знання і дотримання Конституції і законів України;
по-друге, обов’язкове укладення трудового договору;
по-третє, звернення до тієї форми захисту трудових прав, яка з огляду на предмет та характер розбіжностей, інші особливості які випливають із трудового договору, умов праці тощо є найбільш ефективною.
І головна порада, яку надав М. Рішняк, у випадку колективного порушення трудових прав та соціально-економічних інтересів - звернутися до відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області. Цей територіальний орган Національної служби посередництва і примирення забезпечить правовий супровід від виникнення спору до його вирішення. Надасть необхідні роз’яснення і залучить до вирішення спору місцеві органи влади. Забезпечить гарантований захист трудових прав.
Він подякував адміністрацію Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії за запрошення до участі в телевізійному проекті «Лінія захисту» і побажав Кіровоградцям цивілізованого порядку реалізації їх права на працю в умовах верховенства права і законності.
Категорія: Статті, виступи, інше | Переглядів: 88 | Додав: ВідділенняНСПП | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Copyright MyCorp © 2018
Календар
«  Травень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Пошук