22 Лютого 2018, Четвер, 22:16
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області

Вул. Архітектора Паученка, 64/53, кім. 204, місто Кропивницький, 25006
Тел./факс (0522) 32-04-34      E-mail: kpnspp@ukr.netГоловна
· RSS
Меню сайту
Каталог
ПОТОЧНІ НОВИНИ [543]
Звіти про роботу Відділення [13]
Статті, виступи, інше [22]
Адреси Відділень НСПП [1]
Форма входу
Статистика

Календар свят України. Граматика української мови

 
Головна » 2013 » Березень » 12 » Правові підстави та форми співпраці Федерації профспілок Кіровоградської області з відділенням НСПП
13:22
Правові підстави та форми співпраці Федерації профспілок Кіровоградської області з відділенням НСПП

12.03.2009, 13:22

Людмила Асташова - арбітр НСПП,  
головний спеціаліст апарату ФПУ
з питань колдоговірної роботи 
в Кіровоградській області


 

Правові підстави та форми співпраці Федерації профспілок Кіровоградської області з відділенням НСПП

Право громадян щодо участі у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів закріплено Конституцією України.

Принципи, проголошені частиною 3 статті 36 Конституції, знаходять свій розвиток в цілій низці законів.
Так, частиною 1 статті 2 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі - Закон) визначена мета створення професійних спілок – здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок.
Загальні положення щодо співпраці професійних спілок і держави в особі її органів управління (Національна служба посередництва і примирення, обласна державна адміністрація та інші) визначені статтею 13 Закону.
Відповідно до цих положень на державу покладається обов’язок щодо створення умов для реалізації конституційного права громадян на об’єднання в професійні спілки, забезпечення гарантій додержання прав та інтересів профспілок як повноважних представників найманих працівників. Вказано на необхідність співпраці держави і профспілок. При цьому вибір форм і методів такої співпраці обирається сторонами відповідно до їх компетенції і тих завдань, які мають ними спільно вирішуватись.
Важливими є положення щодо сприяння держави у становленні ділових партнерських взаємовідносин між профспілками (їх об’єднаннями) та роботодавцями (їх об’єднаннями). Реалізація цього положення набуває особливої актуальності під час ведення колективних переговорів та укладенні колективних договорів і угод (стаття 20 Закону), вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) та участь у роботі примирних органів (стаття 25 Закону), організації та проведенні страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.
Сприяння держави в особі її органів управління полягає в першу чергу в забезпеченні законності, застосуванні тільки правових форм і методів діяльності при реалізації профспілками своєї компетенції.
Законом України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)» від 14.09.2006 року № 137-V трансформовано міжнародно-правові норми Хартії національного законодавства, відповідно до яких держава взяла на себе зобов’язання ніяким чином не обмежувати свободу працівників і роботодавців у створенні і діяльності організацій для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Відповідно до статті 6 Хартії держава взяла на себе обов’язок сприяння проведенню спільних консультацій між працівниками та роботодавцями, створення механізму переговорів між сторонами соціально-трудових відносин, створенню і використанню належного механізму примирення та добровільного арбітражу для врегулювання трудових конфліктів. Забезпечення правового супроводу при реалізації працівниками і роботодавцями права на колективні дії, включаючи право на страйк.
Вищезазначені обов’язки держави на всіх рівнях ефективно виконує державний орган – Національна служба посередництва і примирення, що випливає із мети його створення та компетенції, визначених статтею 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 
Статтею 16 цього Закону визначені форми і методи взаємодії НСПП зі сторонами колективних трудових спорів (конфліктів). Це положення розповсюджує свою дію і на організації профспілок у разі, коли вони представляють інтереси найманих працівників у колективно-договірних відносинах та при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).
В контексті вищесказаного та з огляду на тенденції щодо підвищення ролі профспілок у соціальному партнерстві, збільшення довіри до них з боку найманих працівників питання співпраці Федерації профспілок Кіровоградської області з відділенням Національної служби посередництва і примирення набуває особливого значення. 
З метою вжиття заходів, направлених на стабілізацію соціально-трудових відносин в установах, організаціях та підприємствах, в області - одній з перших на Україні - ще в жовтні 2001 року укладено угоду про співпрацю між Федерацією профспілок та відділенням НСПП. 27 листопада 2007 року підписана нова угода, більш розширена і вдосконалена. Зазначена Угода сприяє більш повній реалізації повноважень, наданих Законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) та Положення про Національну службу посередництва і примирення.
Активна співпраця ФПО з відділенням НСПП обумовлена ще й тим, що цей державний орган виступає посередником при розв’язанні складних питань у разі порушення діалогу між профспілками, як представниками та захисниками інтересів та прав найманих працівників, та роботодавцями. Наприклад, керуючись ч.3 ст. 11 Закону України «Про колективні договори і угоди», обласний комітет профспілки працівників освіти і науки звернувся до відділення НСПП з проханням виступити посередником при вирішенні спору щодо укладання регіональної угоди між управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки. Фактично управління, як роботодавець, всілякими методами ухилялось від діалогу при обговоренні змісту угоди та й самого укладення угоди. Посередництво відділення НСПП за участю Голови ФПО Олександри Залевської сприяло конструктивним переговорам та усуненню всіх протиріч, укладенню і підписанню угоди.
Спільно з НСПП здійснювався пошук відповіді на актуальне питання сьогодення: «Чому необхідно укладати колективний договір?», тому що дуже важливо довести до керівників та найманих працівників необхідність та обов’язковість укладення колективного договору із дотриманням чинного законодавства та врахуванням реальних можливостей виробництва, що, в свою чергу, сприятиме соціальній стабільності, забезпеченню продуктивної зайнятості на виробництві, високоефективній діяльності підприємства, створенню надійної основи для соціального захисту працівників, уникненню трудових конфліктів та соціальної напруженості у колективах.
Співпраця з відділенням НСПП здійснюється з використанням різних форм та методів: проведення «круглих столів», конференцій, семінарів, виїзних нарад – консультацій безпосередньо на підприємствах, роз’яснення законодавства про працю в трудових колективах, участь працівників відділення у роботі пленумів, конференцій обласних і районних організацій профспілок, висвітлення проблемних питань в інформаційних засобах. З одного боку, участь фахівців відділення у цих заходах дозволяє надавати широкому колу лідерів первинних профспілкових організацій інформацію про функції та завдання НСПП, про причини, що зумовлюють виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин та шляхи їх вирішення, а також про необхідність взаємодії при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). З іншого, - суттєво розширює форми реалізації функцій профспілок як захисника соціальних та трудових прав і інтересів працюючих.
З метою підвищення правової культури сторін соціально-трудових відносин 31 січня 2009 року на обласному телебаченні в рубриці «Право» глядачі мали можливість ознайомитись з основними положеннями Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», правових підстав застосування найманими працівниками страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору, основними напрямками діяльності відділення, його позаштатних інституцій, які детально були висвітлені начальником відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області Рішняком М.О. 
На запрошення відділення у телепрограмі також взяли участь Голова Федерації професійних спілок Кіровоградської області Залевська О.В., голова профспілкового комітету Кіровоградського державного педагогічного університету ім.. В. Винниченка, арбітр НСПП Пономаренко Л.В. та головний спеціаліст апарату ФПУ з питань колдоговірної роботи в Кіровоградській області, арбітр НСПП Асташова Л.О., які навели приклади практичного застосування Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 Навчання та підвищення кваліфікації арбітрів регулярно проводиться Національною службою посередництва і примирення як безпосередньо у Відділенні, так і на базі Національної академії державного управління при Президентові України.
 Набуття профспілковими працівниками статусу арбітрів і позаштатних радників НСПП сприяє забезпеченню постійного дієвого зв’язку з відділенням НСПП. На даний час в області працюють 4 арбітри та 1 позаштатний радник, які є працівниками профспілкових організацій різних галузей – освіти, агропромислового комплексу, державного управління.
В рамках Дня охорони праці в області Федерацією профспілок, державною адміністрацією та відділенням НСПП було організовано і проведено засідання круглого столу на тему: «Належні, безпечні і здорові умови праці – запорука стабільних соціально – трудових відносин на виробництві» з повним та широким висвітленням в засобах масової інформації. При обговоренні були порушені питання вирішення конфліктних ситуацій на підприємствах області, які виникають внаслідок порушення роботодавцями вимог законодавства про охорону праці, умов Генеральної, галузевих, регіональних угод та колективних договорів в частині створення належних, безпечних і здорових умов праці і виробничого побуту, які б відповідали вимогам чинного законодавства. Після обговорення запропонованих питань учасники засідання «круглого столу» прийняли рекомендації, виконання яких сприятиме запобіганню виникнення колективних трудових спорів з питань умов праці та виробничого побуту.
Слід зазначити, що ініціаторами переважної більшості колективних трудових спорів є профспілкові організації. У таких випадках ще тіснішою стає співпраця організацій профспілок з відділенням НСПП. Надана інформація та матеріали обов’язково використовуються фахівцями відділення, а також враховуються пропозиції профспілок щодо покращення стану соціально-трудових відносин у колективах.
Обласні комітети профспілок працівників охорони здоров’я, освіти і науки, культури звернулись до відділення НСПП щодо порушення конституційних прав найманих працівників, які проживають в сільській місцевості і селищах міського типу, на безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням. Відділення НСПП в Кіровоградській області направило відповідні звернення до НСПП, Кіровоградської обласної ради, Кіровоградської обласної державної адміністрації з метою залучення центральних та місцевих органів влади до усунення зазначених порушень.
З метою підвищення ефективності запобігання трудовим конфліктам, результативності примирних процедур і відповідного вдосконалення нормативних актів Національної служби посередництва і примирення, взаємного оперативного інформування про виникнення конфліктної ситуації на підприємстві, в установі, організації, залучення представників профспілок, відділення НСПП і організацій роботодавців до врегулювання конфлікту в області 16.09.2008 року створено робочу групу з представників сторін.
Одним з основних документів, який забезпечує регулювання виробничих, трудових і соціально – економічних відносин між роботодавцем (власником) і трудовим колективом та укладається з метою узгодження інтересів найманих працівників і власника або уповноваженого ним органу є колективний договір. Питання виконання колдоговорів і угод знаходиться на постійному контролі ФПО та її членських організацій. Спільні дії соціальних партнерів при посередництві відділення НСПП сприяли поліпшенню колдоговірної роботи. Кількість укладених колдоговорів постійно збільшується і станом на 30 червня 2008 року складала 2795 одиниць. За кількістю працівників, охоплених колективними договорами, ФПО займає 8 місце в Україні (понад 86 відсотків). 
 З метою активізації колдоговірної роботи, підвищення ролі колдоговору, поширення передового досвіду, починаючи з 2003 року, проводиться щорічний обласний конкурс на кращий колективний договір. 
У квітні 2008 року з ініціативи ФПО, за участю соціальних партнерів, начальника відділення НСПП відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Колективний договір – гарант захисту соціально-економічних та трудових прав кожного працюючого». Як зазначила голова ФПО Олександра Залевська, «колективний договір став важливою формою регулювання соціально - трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями. Саме колдоговір забезпечує прозорість цих відносин, гарантує соціальний захист працюючих». 
Однак, незважаючи на позитивні результати, ще не повністю вдалося забезпечити дієвість колективного договору, поліпшити його зміст, посилити контроль за станом виконання його пунктів. Зокрема, не скрізь виконуються державні та галузеві мінімальні гарантії в оплаті праці та погашення заборгованості. За статистичними даними загальна сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 лютого 2009 року становила 39 млн. грн., в т. ч. на економічно-активних – 27,9 млн. грн.
За високопрофесійну активну працю, направлену на зменшення конфронтації між працівниками і роботодавцями, збільшення правової обізнаності працівників з процедурою вирішення колективних трудових спорів і конфліктів, та з нагоди 10-тої річниці Національної служби посередництва і примирення 28.10.2008 року Президія Федерації профспілок області прийняла рішення нагородити начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області Рішняка М.О. Почесною грамотою ФПО та представила його до нагородження Подякою Федерації профспілок України.

Категорія: Статті, виступи, інше | Переглядів: 55 | Додав: ВідділенняНСПП | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Copyright MyCorp © 2018
Календар
«  Березень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Пошук