22 Лютого 2018, Четвер, 22:22
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області

Вул. Архітектора Паученка, 64/53, кім. 204, місто Кропивницький, 25006
Тел./факс (0522) 32-04-34      E-mail: kpnspp@ukr.netГоловна
· RSS
Меню сайту
Каталог
ПОТОЧНІ НОВИНИ [543]
Звіти про роботу Відділення [13]
Статті, виступи, інше [22]
Адреси Відділень НСПП [1]
Форма входу
Статистика

Календар свят України. Граматика української мови

 
Головна » 2013 » Березень » 15 » Роль НСПП в системі державних органів влади (Досвід роботи відділення)
16:28
Роль НСПП в системі державних органів влади (Досвід роботи відділення)

21.04.2011, 16:28

Рішняк М.О., начальник відділення
НСПП в Кіровоградській області
 
Роль НСПП в системі державних органів влади
(Досвід роботи відділення)
 
   З’ясування питання щодо ролі НСПП в системі державних органів є досить важливим особливо з огляду на те, що ціла низка державних органів здійснюють діяльність в сфері соціально – трудових та похідних від них відносин.
   НСПП не конкурує з іншими державними органами тому що наділена спеціальним Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» виключним правом сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів).
   Саме в основних напрямках діяльності НСПП виявляється її сутність і роль в системі державних органів.
   Якщо наприклад Міністерство праці та соціальної політики та його територіальні ограни здійснюють діяльність у сфері зайнятості, соціально – трудових відносин, додержання законодавства про працю, колективно – договірного регулювання соціально – економічних інтересів працівників і роботодавців, розвитку соціально діалогу і наділені наглядовими та контрольними функціями, уповноважені безпосередньо впливати на соціально – трудові відносини, їх розвиток, здійснювати експертизу умов праці та контроль за проведенням атестації робочих місць то НСПП як державний орган покликана сприяти стабільності соціально – трудових відносин та вирішенню трудових конфліктів у разі їх виникнення специфічними методами, без втручання у самі відносини.
   Як бачимо функції Міністерства праці та соціальної політики носять більш загальний характер. Крім того варто зазначити, що Міністерство праці і соціальної політики є органом державної виконавчої влади акти й приписи якого носять обов’язковий характер.
   Із змісту Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» випливає, що сферою діяльності НСПП є процесуально – трудові відносини, які виникають між найманими працівниками і роботодавцями в зв’язку з необхідністю вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
   Акти НСПП носять рекомендаційний характер і сприяють свідомому волевиявленню сторін соціально – трудових відносин.
   Застосування порівняння НСПП з Міністерством праці та соціальної політики не є випадковим, тому  що на перший погляд їх функції, компетенція є близькими, що не скажеш про інші міністерства та відомства, місцеві державні адміністрації.
   Одні з них наділені функціями загального характеру, інші спеціального, але кожен державний орган  включений до системи державних органів виконує притаманні лише йому функції.
   А взаємодія державних органів з відповідною диференцією та кооперацією забезпечують єдність державної влади.
   Роль НСПП в системі державних органів дозволяє з’ясувати також аналіз змісту Європейської соціальної хартії (переглянутої) ратифікованої Україною 14 вересня 2006 року відповідно до якої Україна зобов’язалась:
    - сприяти проведенню спільних консультацій між працівниками та роботодавцями;
   - сприяти, коли це необхідно і доцільно, створенню механізму переговорів на добровільній основі між роботодавцями або організаціями роботодавців та організаціями працівників з метою регулювання умов праці за допомогою колективних договорів;
     - сприяти створенню та використанню належного механізму примирення та добровільного арбітражу для врегулювання таких спорів,
     а також визнала: право працівників і роботодавців на колективні дії у випадках розбіжності інтересів, включаючи право на страйк, з урахуванням зобов’язань, які можуть випливати з раніше укладених колективних договорів. Та взяла на себе зобов’язання щодо реалізації інших суттєвих положень Хартії.
   З огляду на компетенцію НСПП та її функції визначені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»
виконання певної частини зобов’язань, які Україна взяла на себе ратифікувавши Хартію покладається саме на НСПП, що відповідає обраній Україною правовій моделі системи державного сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) за якою держава, посередництвом НСПП, відіграє активну роль при проведенні колективних переговорів між найманими працівниками і роботодавцями.
   Аналіз положення частини 2 статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» свідчить що законодавець  наділяє  НСПП високим статусом ставлячи цей державний орган в один ряд з такими державними органами як Рахункова палата та Центральна виборча комісія, які посідають специфічне місце в системі органів державної влади, що свідчить про те, що за об’єктом регулюючого впливу, формами та методами правового регулювання характер діяльності НСПП, як державного органу суттєво відрізняється від характеру регуляторної діяльності органів державної виконавчої влади.
   Особлива роль НСПП в системі державних органів виявляється й в тому, що з моменту реєстрації колективного трудового спору на підставі
ч.6 ст.15 Закону у НСПП виникає право залучення до участі в примирних процедурах народних депутатів, представників державної влади, органів місцевого самоврядування.
   Реєстрація колективного трудового спору НСПП має правові наслідки для відповідних міністерств і відомств, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування – вони не можуть ухилятися від виконання юридичних обов’язків які випливають із їхньої компетенції.
   Сутність визначеного Законом права залучення до участі в примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування полягає в компенсації обмеженої Законом компетенції НСПП її повноваженнями  та підвідомчістю (сферою суспільних відносин, повноважним суб’єктом яких виступає НСПП).
   Таким чином НСПП, незважаючи на принципове наділення наприклад функцією посередництва у вирішенні колективних трудових спорів, додає до неї, з метою забезпечення своєчасного, повного і ефективного вирішення таких спорів й інші функції, певною мірою їх поєднуючи.
   Тому наприклад, місцеві державні адміністрації до компетенції яких відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» належить участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів),зобов’язані позитивно відреагувати на запрошення НСПП.
   Аналогічні повноваження породжують «правообов’язок» органів місцевого самоврядування.
   Залучаючи до участі у вирішенні у вирішенні колективних трудових спорів місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування НСПП опосередковано реалізує їх компетенцію щодо формування і виконання бюджету, плану соціально – економічного розвитку, тарифної політики, розпорядження майном і т. ін. в частині, що дозволяє своєчасно, і повно вирішити головне завдання – вирішення колективного трудового спору на відповідних підприємствах установах і організаціях.
   Специфічність ролі НСПП в системі державних органів обумовлена специфічністю об’єкту її регулюючого впливу та тим, що стороною розбіжностей, як орган, що здійснює управління певною галуззю чи власник підприємства або сторона колективного договору чи угоди, можуть виступати центральні та місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування – суб’єкти владних повноважень.
   Наприклад:
   розпорядженням НСПП від 02.03.2009 року № 049-р, із змінами, внесеним розпорядженням НСПП від 14.04.2009 р. № 092-р зареєстровано колективний трудовий спір (на національному рівні) між Федерацією професійних спілок України та Кабінетом Міністрів України. Цим же розпорядженням були зареєстровані вимоги Федерації професійних спілок України до Кабінету Міністрів України;
   розпорядженням НСПП від 13.03.2003 року № 066-р, із змінами, внесеними розпорядженнями НСПП від 31.03.2003 р. № 100-р, від 13.10.2005 р. № 286-р, від 13.04.2006 р. № 093-р зареєстрований колективний трудовий спір (на галузевому рівні) між Профспілкою працівників вугільної промисловості України та Міністерством вугільної промисловості України;
   розпорядженням НСПП від 03.03.2004 р. № 067-р зареєстровано колективний трудовий спір (на територіальному рівні) між найманими педагогічними працівниками закладів освіти м. Кіровограда та виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради;
   розпорядженням НСПП від 26.10.2005 року № 302-р було зареєстровано колективний трудовий спір (на виробничому рівні) між найманими працівниками  редакції газети Кіровоградської обласної ради та Кіровоградської обласної державної адміністрації «Народне слово» міста Кіровограда і Кіровоградською обласною державною адміністрацією та вимоги найманих працівників до Кіровоградської обласної державної адміністрації;
   З огляду на зазначене постає слушне питання:
   Чи може НСПП як постійно діючий державний орган, уповноважений Законом на здійснення функцій посередництва і примирення між конфліктуючими сторонами, належати до будь – якої з гілок державної влади?
   Якщо НСПП належить до органів державної виконавчої влади, то у такому разі виникає проблеми ієрархічного (субординаційного) та організаційно–правового характеру:
   у який спосіб і, на якій законодавчій підставі державний орган нижчого рівня надаватиме рекомендації вищестоящому державному органу якому він підпорядкований;
   прийматиме участь в роботі примирних органів у якості експерта та координуватиме їх роботу;
   здійснюватиме посередництво при вирішенні таких спорів та надаватиме сторонам рекомендації щодо шляхів їх вирішення зберігаючи при цьому незалежність, неупередженість та безсторонність?
   Виступаючи в ролі посередника між найманими працівниками і органами влади, разом з тим НСПП може належним чином реалізувати свою компетенцію лише через взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування.
   Щоб переконатись у вірності суджень звернемося ще раз до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та Положення про НСПП.
   Законом встановлено, що НСПП утворює Президент України.
   А пунктом першим Положення визначено, що НСПП є постійно діючим державним органом, тобто одним із первинних структурних елементів державного апарату.  При цьому, ні Законом, ні Положенням не встановлено належності НСПП до жодної з гілок державної влади визначених ст. 6 Конституції України. Разом з тим НСПП, як орган державної влади, бере участь у здійсненні функцій держави, діє від її імені і за  дорученням. Законом встановлена його компетенція і структура. Він застосовує властиві лише йому організаційно - правові форми діяльності.
   З огляду на вищезазначене варто прислухатись до думки науковців, які вважають, що Президент України, який утворив НСПП не належить виключно до жодної з гілок державної влади, про які йдеться у ст. 6 Конституції України, а у сфері взаємовідносин із законодавчою, виконавчою та судовою владою Глава держави є своєрідним арбітром між ними, забезпечує функціонування державних інституцій у режимі конструктивного співробітництва. Така думка схиляє до висновку, що й державний орган, створений відповідно до закону Главою держави, з метою здійснення функцій арбітра між сторонами соціально – трудових відносин, однією з яких може бути орган державної влади, не може належати до жодної з гілок державної влади.
   На сьогодні дедалі більше вітчизняних державознавців схильні розглядати принцип поділу влади як доктринальний, не обмежуючи систему органів державної влади трьома гілками влади, про які йдеться у ст.6 Конституції України.
   З огляду на порядок утворення НСПП із точки зору на особливий статус державного органу який утворив її, НСПП відіграє в системі державних органів специфічну роль.
   З вищевикладеного випливає, що НСПП включена Законом до системи державних органів, через узгоджену діяльність яких реалізуються
загальносоціальні функції, які є довготривалими, спрямованими на задоволення інтересів суспільства в цілому через взаємодію і співробітництво різних класів, соціальних груп.
   При цьому НСПП, як державний орган, що сприяє вирішенню колективних трудових конфліктів посідає чільне місце в державному апараті та відіграє активну роль.
Категорія: Статті, виступи, інше | Переглядів: 42 | Додав: ВідділенняНСПП | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Copyright MyCorp © 2018
Календар
«  Березень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Пошук