15 Жовтня 2018, Понеділок, 14:37
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області

Вул. Архітектора Паученка, 64/53, кім. 204, місто Кропивницький, 25006
Тел./факс (0522) 32-04-34      E-mail: kpnspp@ukr.netГоловна
· RSS
Меню сайту
Каталог
ПОТОЧНІ НОВИНИ [577]
Звіти про роботу Відділення [14]
Статті, виступи, інше [23]
Адреси Відділень НСПП [1]
Форма входу
Статистика

Календар свят України. Граматика української мови

 
Головна » 2013 » Квітень » 2 » Узагальнення практики роботи Відділення згідно методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування КТС
17:21
Узагальнення практики роботи Відділення згідно методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування КТС

02.04.2012, 17:21

Узагальнення практики роботи Відділення згідно методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування КТС

  Відповідно до мети утворення Національної служби посередництва і примирення визначеної статтею 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» прогнозування виникнення колективних трудових спорів є одним із основних завдань цього державного органу.

  Виконуючи це важливе завдання, відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) керується положеннями Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами, Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 09.06.2009 року №32, Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 05.11.2009 року № 65, що забезпечує єдиний підхід до вирішення цього завдання на всій території України.
  Разом з тим, структура економіки, умови розвитку окремих галузей, характер використання виробничого потенціалу, рівень зайнятості населення, рівень соціального діалогу в галузях та на конкретних підприємствах та інші фактори, що прямо або опосередковано впливають на стан соціально-трудових відносин, є специфічним для кожної області. Тому і практика роботи конкретного відділення НСПП в питаннях прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів) не зважаючи на те, що вона заснована на єдиній нормативній базі, все ж має свої особливості.
  Зважаючи на вище визначене, Відділення пропонує для ознайомлення власний досвід роботи щодо прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів).
  Кіровоградська область за структурою економіки є аграрно-індустріальною. Специфічною є і промисловість області, в якій домінує сільськогосподарське машинобудування. Певну частку в промисловому секторі становлять виробництво підйомно-транспортного устаткування, дозуючого обладнання, радіоелектроніка, металургія. З підприємств видобувної промисловості стабільно працюють тільки уранодобувні. Мають місце певні проблеми в роботі підприємств по видобутку й переробці нерудних матеріалів. В занепаді буровугільна промисловість, хоча має достатньо високий потенціал для розвитку, обумовлений великими природними запасами сировини. Стабільно працюють підприємства олійжирпромисловості, що переробляють переважно насіння соняшника. Певні проблеми періодично виникають в роботі зернопереробних і зернозберігаючих підприємств (ВАТ «Маловисківське хлібоприймальне підприємство» Маловисківського району, ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база 78» с. Злинка Маловисківського району, ДП «Новоукраїнський КХП» ТОВ «Планета інвестицій» м. Новоукраїнка Новоукраїнського району, ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» м. Кіровоград). В промисловості області в минулому значну долю складали підприємства оборонного комплексу, які або припинили свою діяльність, або працюють на неповну потужність, що обумовило вивільнення значної кількості працівників (ВАТ «Чисті метали» м. Світловодськ, ДП «Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів» м. Світловодськ, ВАТ «Пуансон» м. Знам’янка, ДП Кіровоградський ремонтний завод м. Кіровоград та інші, які переважно були розміщені в містах Гайвороні, Знам’янці, Кіровограді, Олександрії, Світловодську).
  Переважна більшість підприємств області не маючи необхідного і достатнього ринку збуту, як в межах України, так і за кордоном, не змогли зорієнтувати виробництво на випуск конкурентоспроможної продукції, суттєво знизили обсяги виробництва, що теж стало однією з головних причин вивільнення найманих працівників (ВАТ «Гідросила» м. Кіровоград, ВАТ «Червона зірка» м. Кіровоград, ВАТ «Віра-Сервіс» м. Олександрія, Завод «Сегмент» м. Кіровоград тощо).
  Все вищезазначене спричинило високий рівень безробіття в умовах обмеження можливостей щодо працевлаштування, сприяло широкому застосуванню роботодавцями так званої «тіньової зайнятості», тобто без належного, відповідно до чинного законодавства про працю оформлення трудових відносин, нелегальної оплати праці та порушення прав найманих працівників на належні, безпечні умови праці та відповідний рівень її оплати тощо.
  Вищевказані фактори, що обумовлюють певні особливості умов функціонування підприємств, установ та організацій області здійснюють прямий або опосередкований вплив на стан і характер соціально-трудових відносин, особливості розвитку соціального партнерства, рівень соціального діалогу як на виробничому, так і на територіальному рівні.
  В таких умовах забезпечення достовірності прогнозування ускладнюється спонтанним, стихійним погіршенням стану соціально-трудових відносин та виникненням колективних трудових спорів, що практично майже неможливо врахувати при складанні прогнозу. Тому Відділенням, при здійсненні прогнозування обов’язково враховується більш ніж десятилітній досвід роботи в цьому напрямку діяльності з використанням бази даних підприємств, які перебували на обліку з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) або на яких були зареєстровані колективні трудові спори за весь період з 1999 року по цей час. Досліджується повторюваність таких випадків на окремих підприємствах, територіях і галузях. Такий аналіз передує безпосередній роботі з прогнозування. При цьому також використовується узагальнена інформація з прогнозування не тільки за попередній період, а й за попередні роки. Встановлені тенденції, їх постійність і стійкість, істотність для розвитку соціально-трудових відносин розглядаються як закономірність, що вказує на необхідність вирішення певних проблем, усунення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин аби скорегувати і направити їх розвиток у потрібному напрямку.
  Побудоване таким чином прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) забезпечує можливість своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), попередження страйків, інших акцій соціального протесту, вироблення відповідних узагальнень та рекомендацій для зацікавлених органів влади, установ, організацій з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин, своєчасного усунення причин, що можуть призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
  Процес прогнозування надзвичайно кропіткий та об’ємний, тому підготовка прогнозу розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області потребує безперервності та системності в роботі.
  Як правило, робота з прогнозування заснована на:
- аналізі ймовірності попередніх прогнозних показників;
- встановленні реального стану соціально-трудових відносин на час проведення дослідження;
- врахуванні тенденцій розвитку соціально-трудових відносин, їх постійності, стійкості та істотності на основі моніторингу;
- певних закономірностей розвитку соціально-трудових відносин в специфічних соціально-економічних умовах окремих територій, галузей та підприємств з використанням фахових досліджень, які були проведені Відділенням;
- врахуванні відхилень від нормального розвитку соціально-трудових відносин або впливу на нього випадкових чинників економічного, фінансового, організаційного, правового чи соціального характеру.
  При цьому виявляються чинники можливого ускладнення соціально-трудових відносин та тенденції, що вказують на вірогідність їх загострення. Визначаються відповідні заходи, здійснення яких сприятиме виробленню взаємоприйнятного для сторін рішення з метою запобігання виникненню колективному трудовому спору на відповідному рівні (територіальному, галузевому або виробничому).
  Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, вірогідність виникнення колективних трудових спорів у кожному конкретному випадку базуються на аналізі об’єктивних і суб’єктивних чинників конфліктогенного характеру, врахуванні специфічності умов функціонування кожного підприємства, рівні соціального діалогу, морально-психологічного клімату у трудовому колективі, факторів, які впливають на його стан тощо. При цьому, здійснення постійного моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах області, забезпечення належного функціонування системи запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), наповнення і оновлення Бази даних конфліктогенних підприємств мають визначальне значення для підготовки і розробки прогнозу.
  Основними принципами, якими керуються спеціалісти Відділення при підготовці прогнозів, є цілісність і повнота інформації, її обґрунтованість і своєчасність, об’єктивність і достовірність.
  Варто зазначити, що чим більший масив інформації використовується в процесі прогнозування, чим ширше коло чинників впливу на стан соціально-трудових відносин піддаються критичному аналізу у їх взаємозв’язку і взаємообумовленості та зміні, тим точнішим буде прогноз. Підґрунтям наступного розвитку соціально-трудових відносин є їх реальний стан на час дослідження – це аксіома. При цьому обов’язковим є вивчення зв’язку між станом соціально-трудових відносин та станом і тенденціями економічного і соціального розвитку галузі, території, підприємства, станом соціального діалогу, рівнем правової культури та законослухняності сторін, рівнем охоплення працівників дією актів соціального партнерства (колективних договорів, угод), тощо.
  Прогнозування здійснюється в контексті мети – виявлення чинників, які можуть у майбутньому негативно вплинути на стан соціально-трудових відносин та вжиття своєчасних і адекватних заходів, спрямованих на їх усунення. Сприяння спрямуванню розвитку відносин, його корегування в напрямку покращення.
  Реалізації мети прогнозування сприяє взаємодія Відділення з державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок та роботодавців, взаємний обмін інформацією про стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області. Така співпраця дозволяє насамперед з певним ступенем достовірності спрогнозувати ускладнення стану соціально-трудових відносин, виявити чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин, по-друге, вжити вичерпних заходів з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів та поліпшення стану соціально-трудових відносин.
  Однією з таких форм взаємодії Відділення є укладення Угод про співпрацю з:
- Головним управлінням праці та соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації;
- Федерацією профспілок Кіровоградської області;
- Організацією роботодавців Кіровоградської області;
- Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області.
 
  Угодами про співпрацю закріплено взаємний обмін інформацією, проведення спільних заходів, нарад семінарів тощо.
  Так, відповідно до Угоди про співпрацю між Головним управлінням праці та соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області від 10 серпня 2007 року, спільного листа «Про поглиблення взаємодії з відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області» від 03.10.2006 року №318206 в порядку взаємодії з районними управліннями праці та соціального захисту населення здійснюється обмін інформацією про стан соціально-трудових відносин на підприємствах (установах, організаціях) конкретного району, галузі економіки (стан додержання законодавства про працю, зокрема з питань оплати праці: рівень заробітної плати, дотримання визначеного законодавством мінімального розміру заробітної плати, своєчасність виплати заробітної плати; заборгованість із виплати заробітної плати; чисельність працюючих, перед якими існує заборгованість із виплати заробітної плати; плинність кадрів; стан укладання та виконання колективних договорів; результати атестації робочих місць, відповідність умов праці і виробничого побуту загальнодержавним та галузевим нормам і стандартам тощо). Спільно готуються зацікавленим особам пропозиції щодо шляхів покращення та стабілізації стану соціально-трудових відносин, організаційно-правові та фінансово-економічні заходи впливу на стан соціально-трудових відносин, які залежать від рішень районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та проблемні питання, вирішення яких залежить від рішень центральних органів виконавчої влади.
  Дотриманню зазначених раніше принципів прогнозування сприяє наявність надійних джерел інформації.
  Вагомим джерелом в отриманні інформації є безпосередня участь фахівців Відділення у засіданнях обласної комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; Кіровоградської міської комісії з питань своєчасності виплати заробітної плати та інших соціальних виплат; міської робочої групи з питань легалізації виплати зарплати і зайнятості населення; засіданнях районної робочої групи з питань легалізації і своєчасності виплати заробітної плати, зайнятості населення, погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат Кіровської районної у м. Кіровограді ради; засіданнях тимчасової робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення Ленінської районної у м. Кіровограді ради; Світловодської районної і міської комісій з питань своєчасності виплати заробітної плати та інших соціальних виплат та у робочій групі з питань легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення.
  Отримана інформація щодо стану соціально-трудових відносин на підприємствах області детально аналізується спеціалістами Відділення та використовується в роботі з прогнозування. За наявності достатніх підстав конфліктогенні підприємства заносяться до Бази даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності та беруться на облік з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), що забезпечує системність і послідовність роботи.
  Так, у 2011 році до Бази даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності внесено 10 підприємств (ВАТ "Долинське АТП №13541" м. Долинська Кіровоградської області, КП "Надра Кіровоградщини" м. Кіровоград, Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод м. Кіровоград, Державне підприємство "Трест"Олександріярозрізобуд" м. Олександрії Кіровоградської області тощо). На облік Відділення з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів взято стан соціально-трудових відносин на 6 підприємствах області (ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА" м. Кіровоград, ОКП "Бібліотечний колектор" м. Кіровоград, ПАТ "Кіровський" с. Вільне Кіровоградської області тощо).
  Завдяки тісній взаємодії з структурними підрозділами Кіровоградської обласної державної адміністрації та галузевими профспілками області здійснюється спільний аналіз стану соціально-трудових відносин у галузях економіки області, вивчаються умови виникнення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин.
  В рамках Угоди про співпрацю між Федерацією профспілок Кіровоградської області та Відділенням, з метою поглиблення взаємодії в питаннях поліпшення трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів, їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснюється моніторинг стану соціально-трудових відносин в окремих галузях та територіях.
  Так, в 2011 році здійснювався моніторинг в галузях освіти, охорони здоров’я та культури області.
  В закладах освіти області були виявлені випадки недодержання вимог трудового законодавства:
  - невиплата педагогічним працівникам грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у відповідності до ст. 57 Закону України «Про освіту» (Компаніївському, Устинівському, Новоархангельському, Олександрівському районах);
  - часткове вирішення питання проїзду вчителів до місця роботи і додому, як це передбачено ст. 14 Закону України «Про освіту», Державною програмою «Шкільний автобус» (Вільшанському, Устинівському, Бобринецькому, Гайворонському, Голованівському, Новоархангельському районах та містах Олександрії, Світловодську, Знам’янці);
  - ситуативне виникнення заборгованості із виплати заробітної плати педагогічним працівникам;
  - ухилення роботодавців від укладання угод або їх виконання тощо.
 
   У закладах охорони здоров’я Кіровоградської області загострилась ситуація у зв’язку із дефіцитом коштів, передбачених на оплату праці. Для виплати заробітної плати за листопад-грудень 2011 року дефіцит коштів складав 3,7 млн. грн. в м. Кіровограді, 600,0 тис. грн. в м. Олександрія, 111,0 тис. грн. в Новоархангельському районі та 74,8 тис. грн. в Новгородківському районі.
  В переважній більшості лікувально-профілактичних закладах області мали місце порушення трудового законодавства, а саме: невиплата матеріальної допомоги на оздоровлення; надбавок та доплат, компенсацій, що передбачені Генеральною та галузевою угодами; недотримання вимог законодавства щодо повідомлення працівників про зміни істотних умов праці. Іншими чинниками конфліктогенного характеру, тривале збереження яких могло спровокувати ускладнення стану соціально-трудових відносин, були:
  - недостатнє фінансування на поточні витрати, придбання необхідних матеріалів, обладнання, ліків, перев’язувального матеріалу;
- невиплата доплати за використання у роботі працівниками дезінфікувальних засобів;
- невиконання вимог статей 121-122 КЗпПУ та ін.
 
   Здійснений моніторинг закладів культури області показав, що стан соціально-трудових відносин може ускладнитись внаслідок не забезпечення бюджетними призначеннями на оплату праці працівників галузі на загальну суму 1933,3 тис. грн., у тому числі: Вільшанського – 50,0 тис. грн., Онуфріївського – 329,1 тис. грн., Світловодського – 82,0 тис. грн. районів, м. Знам’янка – 501,9 тис. грн., м. Кіровограда – 812,5 тис. грн., м. Світловодська – 157,8 тис. грн.
  Нагального вирішення потребують такі проблеми щодо умов праці:
  - забезпечення фінансування капітального ремонту закладів культури у більшості районах області;
  - забезпечення фінансування робіт по усуненню аварійності капітальних будівель закладів культури у кожному районі;
  - забезпечення дотримання температурно-вологісного режиму в приміщеннях районних та міських базових музейних закладах тощо.
 
   За наслідками проведеного комплексного моніторингу вищезазначених галузей, Відділенням було проведено детальне дослідження стану соціально-трудових відносин у взаємодії з Управлінням освіти і науки, Управлінням охорони здоров'я та Управлінням культури і туризму Кіровоградської ОДА. Стан соціально-трудових відносин в зазначених галузях знаходиться на особливому і постійному контролі Відділення, а результати досліджень враховуються в процесі розробки прогнозу.
  Взаємодія Відділення з Федерацією профспілок Кіровоградської області сприяє не тільки забезпеченню якісного прогнозу, а й вчасному виявленню загострень стану соціально-трудових відносин. Так, вдалось запобігти застосуванню страйків, акцій соціального протесту та спрямувати вирішення розбіжностей між сторонами в правовому руслі на Кіровоградському КП по утриманню шляхів м. Кіровограда, КП «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради» м. Кіровограда, ВАТ «Кіровоградський кар’єр» с. Соколівське Кіровоградського району.
  Взаємний обмін інформацією Відділення з Управлінням з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Кіровоградської ОДА та відділом з питань внутрішньої політики Кіровоградської міської ради дозволяє своєчасно відстежувати акції протесту, пов’язані з ускладненням стану соціально-трудових відносин та враховувати результати такої взаємодії в роботі з прогнозування.
  Суттєву роль у здійсненні належного прогнозування виникнення трудових конфліктів на території Кіровоградської області відіграють підготовлені НСПП трудові арбітри (особливо в районах області) та інформаційно-консультаційні центри НСПП. Фахові юристи територіальних органів юстиції регулярно надають роз’яснення сторонам під час прийому громадян в громадських приймальнях міських та районних управлінь юстиції, на базі яких створені ІКЦ НСПП, інформують Відділення про стан соціально-трудових відносин у виробничих колективах відповідних галузей, що розширює можливості прогнозування, його повноту, своєчасність вжиття відповідних заходів.
  Аналіз стану соціально-трудових відносин між найманими працівниками та роботодавцями на підприємствах області здійснюється спеціалістами Відділення з огляду на його взаємозалежність і взаємообумовленість з фінансово-економічним станом галузей та підприємств, станом наповнення бюджету районів і міст, ефективністю фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання, оперативністю реагування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах, довірою до органів влади громадян.
  Тому, взаємодія Відділення з вищезазначеними державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок та роботодавців, систематичний взаємний обмін інформацією про стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області дає змогу спеціалістам сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Відділення визначити найбільш «вразливі» галузі економіки, на функціонування яких потрібно звернути увагу в подальшій роботі, передбачити можливі ускладнення стану соціально-трудових відносин на підприємствах, установах, організаціях області. Все це дозволяє більш оперативно і точно виявити основні фактори, що впливають на стан соціально-трудових відносин, його погіршення тощо.
  Важливим етапом при підготовці прогнозу розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області є аналіз ступеня підтвердження (не підтвердження) попереднього прогнозу, що забезпечує у разі виникнення колективних трудових спорів можливості спрямування їх вирішення у цивілізоване правове русло та взяти на облік випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин, попередити застосування найманими працівниками акцій соціального протесту у спрогнозованому періоді у взаємодії з Кіровоградською ОДА, іншими суб’єктами. Не підтвердження попереднього прогнозу дає змогу виявити основні фактори стабілізуючого або стримуючого характеру та використати такі дані в аналогічних ситуаціях.
  Як результат роботи упродовж звітного періоду, прогнозні матеріали узагальнюються у Довідці про результати прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя (до 25 числа другого місяця кварталу, який передує півріччю, що прогнозується).
  З метою залучення до взаємодії у питаннях усунення чинників конфліктогенного характеру та запобігання їх негативному впливу на стан соціально-трудових відносин, на підставі безпосереднього аналізу стану соціально-трудових відносин, тенденцій їх розвитку, забезпечення своєчасного спільного реагування прогнозні висновки Відділення направляються відповідним органам: голові Кіровоградської обласної державної адміністрації, Федерації профспілок Кіровоградської області, Організації роботодавців Кіровоградської області та іншим зацікавленим органам.
  Керуючись прогнозом стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах Кіровоградської області, Відділення визначає коло завдань із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), усунення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії у відповідному півріччі, забезпечує своєчасне реагування у випадках загострення стану соціально-трудових відносин та вжиття вичерпних заходів з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів та поліпшення стану соціально-трудових відносин.
  Тривалий досвід роботи Відділення з питань прогнозування стану соціально-трудових відносин, попередження виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) свідчить про те, що найбільш підвищеним рівнем конфліктогенності в Кіровоградській області відзначаються підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (26 випадків дестабілізації стану СТВ), виробництва та розподілу електроенергії, газу та води (15), транспорту (14), охорони здоров’я та соціальної допомоги (12), харчової промисловості (8), добувної промисловості (5), будівництва (5) та ін.
  Регіонами найбільш активного загострення стану соціально-трудових відносин були і залишаються:
  - місто Кіровоград;
  - місто Олександрія;
  - місто Світловодськ;
  - місто Знам’янка
  - Маловисківський район тощо.
 
   Як правило, зберігається тенденція до найбільш активного виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні – 53 або 91,4% від загальної кількості зареєстрованих колективних трудових спорів.
  Підсумовуючи дане дослідження варто зазначити, що робота з прогнозування має будуватися з огляду на:
  - взаємозв’язок, взаємозалежність і взаємообумовленість політичних, економічних, соціальних і трудових явищ;
  - розгляд трудових конфліктів в причинно-наслідковому контексті;
  - специфічність умов функціонування вищезазначених явищ в окремих галузях, територіях, підприємствах;
  - особливості функціонування і розвитку соціально-трудових відносин в попередні періоди, як основи майбутнього розвитку;
  - можливість впливу чинників випадкового, стихійного, спонтанного характеру на стан соціально-трудових відносин та соціального діалогу;
  - необхідність обробки максимально можливого масиву належної інформації, як умови усунення дії випадкових факторів;
  - рівень правової культури соціальних партнерів;
  - сучасний стан соціально-партнерських відносин;
  - досвід практики соціального діалогу між сторонами в кожному випадку, що аналізується;
  - необхідність максимального охоплення всього комплексу взаємопов’язаних явищ;
  - використання діалектичного методу та інших методів дослідження явищ;
  - врахування усіх факторів виробництва (режиму роботи підприємства, умов виробничого середовища, стану обладнання, особистих якостей виробничого персоналу, культури виробництва, територіальної єдності чи розрізненості структурних підрозділів, переважання колективної чи індивідуальної праці тощо).
  Зазначені особливості побудови прогнозних досліджень відділенням НСПП в Кіровоградській області, засновані на положеннях Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів) та чинного законодавства, забезпечують належну і якісну підготовку прогнозу.
Категорія: Статті, виступи, інше | Переглядів: 104 | Додав: ВідділенняНСПП | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Copyright MyCorp © 2018
Календар
«  Квітень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Пошук